Uvođenje mentoring kulture

 

 

 

Mentorstvo postaje nezamenljiv alat pri razvoju pojedinca unutar organizacija, a posledično se to onda odražava i na uspeh cele kompanije jer kompaniju čine Vaši ljudi.

 

 Ono omogućava podršku značajnim promenama u znanju, radu ili razmišljanju osoba i kao takvo pomaže pojedincima, timovima i organizacijama u suočavanju s izazovima.

 

 You don't have to have all the answers, you just have to be willing to share what you know.” Unknown

Program je u potpunosti usklađen s "International Standards for Mentoring and Coaching Programmes".

 

ŠTA ĆE POLAZNICI NAUČITI?

Šta je mentoring

Koje su uloge i odgovornosti mentora i menteeja

Bazična pravila (uključujući confidentiality) i upravljanje očekivanjima

Kako se odnos razvija kroz vreme

Kako upravljati mentorskim konverzacijama

Veštine slušanja i propitivanja

Šta uraditi ako odnos ne funkcioniše

Razne tehnike i alate za kvalitetan odnos i efikasan dijalog s menteejem

CILJEVI:

Uspostaviti partnerski odnos u pripremi i sprovođenju projekta: „Uvođenje Mentoringa“

Edukovati HR sektor o Mentoringu, mentorskim modelima i mentorskoj praksi

Sprovesti konsultantske usluge pri start up-u projekta

Sprovesti edukaciju za ciljane grupe (Mentor/Mentee)

Kontinuirano učestvovati u projektu kroz praćenje, podršku, coaching i mentoring ciljanih grupa

Evaluirati postignuća projekta posle šest (6) meseci

vrh stranice