Hogan Assessment Certifikacijski Trening


Hogan Assessment certifikacijski trening polaznicima omogućava dubinsko razumevanje načina korišćenja i interpretacije Hoganovih instrumenata za procenu ličnosti, otkrivanje talenata, jakih i slabih strana potencijalnih kandidata.


BROŠURA

 

O PROGRAMU

 

Na treningu se detaljno obrađuju tri Hoganova inventara: Hoganov inventar ličnosti – HPI (Hogan Personality Inventory), Hoganov razvojni test – HDS (Hogan Development Survey) i Inventar motiva, vrednosti, preferencija – MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory).

vrh stranice