Interna Leadership Akademija


Interna Leadership Akademija je posebno dizajnirana za menadžere i lidere koji žele da unaprede i standardizuju svoje osnovne ili napredne liderske veštine.

Moduli se kombinuju i slažu u skladu s potrebama Vaše organizacije.

 

 

 

 

METODOLOGIJA

Ko-kreacija


Osnovna metodologija LQ-a u sprovođenju treninga je da mi NE treniramo ljude.

 

 Mi verujemo u ko-kreaciju, tako da naši treninzi izgledaju kao izuzetno interaktivne radionice u kojima polaznici dobijaju izazov da zajedno s LQ facilitatorom kreiraju sadržaj na određenu temu.

 

Naše vežbe i vrhunski facilitatori omogućavaju da radionica i teme ostaju u pamćenju, a da odluke i znanja prerastu u primenu.

 

Digitalna rešenja

Ova metodologija je 100% digitalna i koristi se u situacijama:

• kada je potrebno graditi kompetencije kod velikog broja menadžera

• kada su menadžeri dislocirani

• kada operativno nije moguće menadžere okupiti na klasični ''face-to-face'' trening

 

Naša Crossknowledge digitalna rešenja obezbeđuju maksimalan angažman Vaših ljudi jer kombinuju kratke, interaktivne sadržaje koji su gejmifikovani.

Svako rešenje je u potpunosti prilagođeno Vašoj organizaciji i potrebama.


JAVITE NAM SE

Blended rešenja

Ova rešenja podrazumevaju kombinaciju "face-to-face" treninge, ali i digitalna rešenja.

Na osnovu našeg iskustva ovo je najefektivniji oblik izgradnje kompetencija jer kombinuje najbolje iz oba sveta - digitalnog i realnog.

I ovo rešenje je takođe u potpunosti prilagođeno Vašoj organizaciji i potrebama.

JAVITE NAM SE

Board games

 

 

 

Kroz igru se uči najbolje!

 

Mape učenja pružaju vrlo fleksibilna i zabavna rešenja u prenošenju ili otkrivanju važnih informacija.

 

Njihova primena može trajati od 90 minuta do jednog dana. Možete ih koristiti sa svim zaposlenima, od menadžmenta do frontline osoblja.

vrh stranice