Agile kultura


BOOM je integralni poslovni model koji transformiše preduzeća u moderne agilne organizacije.

 

 


 

Agile zahteva:

promenu sistema komunikacije, sastanaka i saradnje

promenu sistema nagrađivanja

promenu sistema ovlašćenja i odgovornosti menadžmenta i ostatka ljudi u organizaciji

promenu pristupa rešavanju problema i dolaska do rešenja

promenu pristupa vođenja projekata

promenu pristupa budžetiranju i izveštavanju


Ako želite da vaša organizacija bude više "agile", to je moguće uraditi primenom specifičnog seta seta alata i metodologija.

Taj put je zahtevan i traži hrabrost, "mindset" i poseban sistem.

Naš BOOM model ima mnoge elemente "agile" kulture i principa delovanja. 

Alan Žepec, kreator BOOM-a

"Vođenje preduzeća može biti zabavno, uzbudljivo i ispunjavajuće. Za to su nam potrebani savršeni koktel poslovne intuicije vlasnika i efikasan organizacioni dizajn."

vrh stranice