Ispitivanje organizacione kulture

"Corporate culture matters. How management chooses to treat its people impacts everything - for better or for worse." Simon Sinek


 

  

Stručan LQ tim, putem

Organizational Culture Assesssment Instrument (OCAI), 

ispituje i analizira rezultate koji prikazuju sliku kako Vaša organizacija funkcioniše i koje su njene stvarne vrednosti.

Ovaj OCAI instrument je praktičan, fokusiran i kvantitativan, a za timove i organizacije može uraditi sledeće:

  1. Odrediti koji tip kulture dominira trenutno u vašoj organizaciji: da li su ljudi najviše fokusirani na kooperaciju, kontrolu, kompeticiju ili kreativnost
  2. Prikazati verifikovanu i kvantifikovanu sliku ukupne kulture, što je ujedno i polazišna tačka dijaloga kao i inicijative za promenama
  3. Predstaviti ideju o zadovoljstvu zaposlenih, zasnovanu na utvrđenoj diskrepanciji između trenutne i preferirane kulture
  4. Prikazati jasnu viziju preferirane kulture kao osnovu za konstruktivnu raspravu koja može biti orijentir za uvođenje promena

"Customers will never love a company until the employees love it first. "— Simon Sinek

vrh stranice