LQ centar za procenu i razvoj

Treba Vam podrška pri pronalasku odgovarajućeg profila novih zaposlenih?
Treba Vam procena zaposlenih i njihovih kompetencija za dalji rast i razvoj?


JAVITE NAM SE

 

 

 

PROCES PROCENE

Može trajati jedan ili više dana
Uključuje od 3 do 10 učesnika po grupi (optimalno 6-8)
Učesnici pokazuju sposobnosti rešavanja teških i izazovnih zadataka koji predstavljaju simulaciju situacija na određenom radnom mestu/poziciji
Omogućuje procenjivačima direktno poređenje većeg broja učesnika u identičnim problemskim situacijama

Svrha i cilj:
donošenje odluke o zapošljavanju, promociji ili radi preporuke mera za dalji razvoj

Aktivnosti i zadaci LQ Centra za procenu

Strukturirani dubinski intervju – usmeren je na dobijanje uvida u razmišljanja osobe o samoj sebi (snage i slabosti, motivacija, „pokretači“) kao i o različitim aspektima funkcionisanja važnima za uspeh u poslu (stil rada, odgovornosti, poslovni izazovi, odnos prema saradnicima, stil vođenja i sl.).

Grupna diskusija (Case study) – omogućava neposredni uvid u ponašanje kandidata učešćem u rešavanju grupnog zadatka gde je potrebno doći do optimalnog rešenja oko kojeg će se stvoriti konsenzus većine učesnika.

Igranje uloga (Role play) – učesnik se stavlja u realnu problemsku situaciju u kojoj kroz interakciju s „glumcem“ pokazuje kako joj pristupa i kako je rešava, odnosno predlaže plan delovanja.

 Test korpe (In-basket) – individualna aktivnost u kojoj se učesnici suočavaju s realnom situacijom određenog radnog mesta, a od njih se traži da odrede prioritete i redosled rada na zadacima koji su različite važnosti i hitnosti, odnosno da predlože plan aktivnosti.

 

 

Kroz assessment zadatke učesnici se suočavaju sa situacijama vrlo bliskima onima koje susreću u realnom poslovnom okruženju. Pokazano ponašanje sastavno se opaža te procenjuje u skladu s kompetencijskim okvirom ili zahtevima posla, a prema unapred definisanim kriterijumima.

Aktivnosti Centra za procenu komplementarne su s instrumentima za psihološko profilisanje i 360° feedback procenama, te se mogu sprovesti i u virtualnom okruženju.

LQ tim se profesionalno i u potpunosti prilagođava Vašim potrebama te postaje Vaš partner u procesu i nakon.

JAVITE NAM SE

vrh stranice