Leadership i komunikacija novog doba

Kao odgovor na jedan od izazova za vreme epidemije korona virusa i kriznih situacija s kojima smo u poslovnom svetu svi globalno zahvaćeni, LQ je kreirao specijalizovan Blended online trening program.Treneri:
Borna Lulić i Alen Premužak

Modul 1 - Počinjemo od sebe
Modul 2 - Krizno komuniciranje
Modul 3 - Timski leadership
Modul 4 - Donošenje odluka i upravljanje promenama

Trajanje: 4 puta po 2 sata

Ljudi će zaboraviti što ste im rekli, ali neće zaboraviti kako su se osećali dok ste komunicirali.

PRIJAVITE SE

vrh stranice